Den heliga arkitekturen

Kyrkor är ofta mycket pampiga byggnader. Den kyrkliga arkitekturen återfinns i den gamla romanska stilen. Kyrkorna var de dominerande byggnaderna på den tiden, då den katolska kyrkan var den rikaste och mest kultiverade organisationen då. Föremål som kläder och inredningstextilier har till största delen försvunnit, men man kan få en bild av dem genom avbildningar i kyrkorna.

På medeltiden ansåg man att arkitektur, måleri och skulptur endast skulle användas till det verk som ansågs mest betydelsefullt, nämligen att bygga och försköna kyrkor.

 

Vinnande kyrka

För ett par år sedan hölls en tävling om att rita en ny kyrka som skulle finnas i Fruängen i Stockholm. Vinnarna inspirerades av två olika kyrkor - dels en ljus kyrka med mycket glas och fönster, och dels en mörk kyrka med gotiska drag. Man ville ge känslan av att man är beskyddad, samtidigt som man har kontakt uppåt och utåt. Arkitekterna ville inte att korset skulle vara för dominant i kyrkan utan gjorde det på ett subtilt sätt, vid ingången men inte mitt i rummet. Entrén ska vara inbjudande och inte avskräckande. Vid ingången finns en Mariastaty och man möts sedan av en klostergård, en trädgård. En lugn oas från stressen där ute.

 

 

Svenska kyrkor

I de flesta västerländska kyrkor återfinns vissa huvuddrag från de romerska kyrkorna. T ex absid (halvrund avslutning på rummet, där altaret är beläget), koret (körrummet eller sångrummet), förhall, och oftast ett eller flera torn. Under senare delen av medeltiden byggde man till den s k sakristian, där prästen kunde förbereda sig för gudstjänsten och där kyrkans dyrbarheter förvarades. De äldsta kyrkoruinerna i Sverige finns i Sigtuna i Mälardalen, de beräknas komma från 900-talets slut, i samband med att staden bildades. De flesta stenkyrkorna uppfördes i mitten av 1100-talet eller senare. Man tror att de flesta kyrkor runt om i Sverige från början var byggda av trä men att de sedan ersattes av tegel eller sten.