Att restaurera gamla kyrkor

Att restaurera gamla byggnader, möbler etcetera är idag mycket populärt. Idag finns inte längre en önskan att allt ska vara sprillans nytt och modernt. Att blanda gammalt och nytt, förnya antika saker och bevara gamla vackra byggnader är idag mycket populärt.

Våra älskade kyrkor hamnar oftast i toppen på prioriteringslistan över de byggnader som verkligen är värda att restaurera. Kyrkor är heliga byggnader och ska självklart se ut som de gjorde från början. Självklart kan det vara smart att isolera, byta fönster etcetera för att förbättra en kyrkas standard men att modernisera kyrkans utseende är det oftast inget snack om. Att ta väl hand om skorstenen är också något som ofta anses mycket viktigt. En igentäppt skorsten kan ha förödande konsekvenser för en byggnad och är det dessutom en allmän och helig plats som en kyrka kan dessa konsekvenser verkligen bli stora. Bra råd om skorstensskydd, restaurering av trasiga skorstenar, sotning, rengöring etcetera får man bäst av kunniga hantverkare eller sotare.

När det gäller att restaurera en kyrkas fasad, tak, fönsterglas, portar etcetera är det bäst att kontakta ett företag som är experter på just restaurering och kyrkors historik, och inte bara ta första bästa hantverkare. Man vill helst ha en erfaren och passionerad person som mannen som nämns nedan.

”Mats Johansson var inte endast stenhuggare utan väl så mycket stenkännare och restaurator. Som liten påg följde han med fadern, stenhuggarmästaren Eric Johansson på undersökningar av sandstensbrotten i Stenskogen söder om Höör där han fick lära sig att se på och känna stenens karaktär och hemligheter.

När han övertagit faderns gärning kom han att ytterliga utveckla dessa erfarenheter i sitt eget handhavande av stenen. Han kände alla gamla stenbrott och kunde identifiera de olika stenarnas härkomst.

Han kom att anlitas vid restaureringar i ett otal skånska kyrkor, men även i kyrkor utanför Skånes gränser där också runstenar kunde komma på hans lott”.