Bevara viktiga kulturarv

Det är en bitter sanning att flera av de äldre svenska kyrkorna brunnit ner. En del har gått att restaurera, andra är borta för gott. Gemensamt för alla dessa kyrkor är att de varit byggda i trä. På senare tid har man börjat inse värdet av att bygga i sten, då det är mycket lättare att bevara. Våra kyrkor är trots allt viktiga kulturarv som vi självklart vill göra allt för att bevara. Många kyrkor är populära sevärdheter för turister, och givetvis finns det de som besöker kyrkan för lite andlig vägledning också. Sist men inte minst innehåller många kyrkor inventarier värda en förmögenhet. Vad kan vi då göra för att bevara våra gamla kyrkor och skydda dem från bränder? Här följer några förslag:

• Nya kyrkor bör byggas i sten. Ett så mycket mer tåligt material än trä.
• Börja installera brandvarnare i kyrkorna. Kan låta simpelt, men gör naturligtvis stor skillnad vid en eventuell brand.
• Ha alltid tända ljus under uppsikt. Stearinljus är ett naturligt inslag i kyrkan, men det måste alltid finnas en människa i närheten då de är tända.
• Satsa på att bevara och göra nuvarande kyrkor säkrare istället för att enbart bygga nya. Detta sparar både pengar och gör kyrkorna till en säkrare plats man inte är rädd för att vistas i.
• Se till att det finns gott om brandsläckare i kyrkan, så att en mindre brand snabbt kan tas om hand.
• Införskaffa brandfiltar att ha på strategiska platser i kyrkan. Dessa är lätta att använda och passar bra vid en liten brand i t ex kläder eller möbler.