Om den här sidan

Det är ungefär 1000 år sedan de första kyrkorna byggdes i Sverige, och även om ingen av dem sstår kvar i all sin prakt så finns rester av dem kvar på många håll i landet, ofta under eller delvis inmurade i mer sentida kyrkor.

Kyrkorna var länge välbesökta, men i takt med att landsbygden avfolkas och allt färre människor i Sverige definierar sig som kristna minskar också antalet kyrkobesökare. Det gör att många kyrkor måste stängas, för ingen kommer dit och församlingarna har inte råd att sköta dem. Detta gör att en del kyrkor rivs, medan andra byggs om till moskéer eller rent av till bostäder eller andra lokaler.

Det är dessa nya användsningsområden för kyrkor som den här sidan handlar om.