Så byggdes kyrkorna

Att kyrkan har en mycket lång historia är nog någonting som de flesta känner till. De flesta menar att allt började när Jesus vandrade här på jorden, för snart 2000 år sedan. Det var ju trots allt han som grundade kristendomen, som numer finns representerad i våra kyrkor. Vad man däremot kanske inte har lika mycket koll på är kyrkoarkitekturens historia. Hur byggdes exempelvis kyrkorna på medeltiden? Det ska vi ta reda på i denna text.


Det byggdes omkring 2350 kyrkor under medeltiden, och av dem finns ungefär 1380 kvar i Sverige. En del i sin ursprungliga form, andra ombyggda, åter andra som ruiner.  Det var ofta en rik godsägare som tog initiativet till att bygga en kyrka, eftersom det var det bästa sättet att försäkra sig om både hög status och en plats i himlen efter döden. De vanligaste byggnadsmaterialen på den här tiden var trä och sten – inget armeringsstål här inte, med andra ord! Med hjälp av kalk- och sandsten kunde man dekorera kyrkans fasad med figurer och ornament. Om vi går in i kyrkan fanns där ett kor och ett långhus. I koret stod altaret där prästen utförde mässor och gudstjänster. I långhuset samlades församlingen, där en del fick sitta och resten stå.
Det finns som sagt fortfarande en del kyrkor kvar med anor från Medeltiden, bland dem kan nämnas…


• Gumlösa kyrka. Denna kyrka, som är belägen i Gumlösa, Hässleholm, sägs enligt ett gammalt dokument ha invigts redan år 1192. Det är en av Nordens äldsta tegelkyrkor, och byggherre för projektet var Trugot Kettilsson. Något som gjorde kyrkan lite ovanlig var att den hade både valv och torn, men den byggdes sedan om under senmedeltiden. Det röda teglet ska alltid ha varit synligt och med andra ord har kyrkan aldrig haft puts.
• Täby kyrka. Detta är en kyrka i Täby kyrkby, som ligger ca 2 mil norr om Stockholm. Den byggdes på 1200-talet och kom under en lång tid att fungera som en av huvudkyrkorna i Roslagen. Mycket av ”inredningen” i kyrkan är dock lite äldre. Altarskåpet är från 1470-talet och målningarna i taket utfördes omkring 10 år senare av Albert Målare.