Stölder i svenska kyrkor

De stölder som sker och har skett i kyrkan brukar kallas för kulturarvsbrott eller konststölder. De svenska kyrkorna är dock inte de enda som drabbas av denna typ av brott mot det svenska kulturarvet, utan desamma gäller för den konst som försvinner från museer och från fornminnen och skeppsvrak. Att stjäla silver och andra kulturföremål från kyrkan är inget nytt fenomen utan något som skett i århundraden. Dock är det speciellt under de senaste åren då detta har fått ett större fokus på grund av att intresset för kulturella föremål och antikviteter. En skillnad i stölderna har man dock kunnat se. Tidigare har det främst varit silver som kyrktjuvarna har varit intresserade av. Idag har detta förändrats och stölder sker av alltifrån altartavlor till skulpturer i trä.
 

Behov av säkerhet

Att stölder sker av värdefulla kulturföremål har lett till att kyrkorna runtom i landet har tvingats till att satsa på bättre och mer komplett säkerhetsutrustning för att förhindra detta. Att ha en säkerhetsdörr är en åtgärd som gör att kyrkorna blir svårare att ta sig in i. En annan åtgärd är att inte förvara alla värdefulla föremål ute i kyrkan utan istället ha dem på platser i kyrkan där säkerheten är högre, som att förvara dem i speciella rum. Modern säkerhet är nämligen något som kan krocka med kyrkans tidigare och ursprungliga arkitektur. Men att istället satsa på att göra vissa, mer undangömda delar av kyrkan säkrare, kan man undgå att behöva kompromissa mellan säkerheten och arkitekturen. Ytterligare en åtgärd för att förhindra att det sker stölder i landets kyrkor är att installera säkerhetslarm för hela kyrkan. På så sätt kan man snabbare få vetskap kring om några intrång sker och man kan snabbare få personal till platsen. Ett säkerhetslarm är idag nästintill obligatoriskt för att minska risken för de större kulturarvsstölderna som sker i kyrkan.