Vad ska gälla på begravningen?

Många är inte särskilt gamla när de skriver ner hur de vill att deras begravning ska vara. Döden kan komma plötsligt, genom en olycka eller liknande, och många vill undvika att konflikter ska uppstå bland de efterlevande om huruvida det ska vara urna eller kista och liknande saker.

Det kan vara svårt att veta vad en anhörig har haft för tankar om begravningen. Länge var begravningsceremonierna i Sverige homogena, men saker och ting har förändrats. Nya seder och bruk har kommit till Sverige från utlandet, dels genom invandring och kulturell påverkan, och dels för att vi idag helt enkelt ser ett större kulturellt utbyte av idéer och filosofiska ståndpunkter.

Sedan har Marx fått rätt i att den materiella och tekniska utvecklingen också påverkar seder och traditioner. Idag kan organ från avlidna doneras till behövande. Därför bör man anmäla sig till organdonation, om man kan tänka sig att ge bort organ efter sin död. Idag råder stor brist på organ, och donationer räddar redan många liv. Det är inte säkert att ens anhöriga känner till ens ståndpunkt i frågan om man inte anmäler sig till donationsregistret.

Ifråga om kremering kontra andra sätt finns det också olika uppfattningar. Vissa anser att kremering ger upphov till farliga gaser, och skulle helst vilja förmultna i jorden. En sådan begravning är det dock få byråer som erbjuder idag.