Västlänken stöter på nya problem

I ett tidigare inlägg har vi skriit om att bygga för framtiden. Vi menar på att byggen som sker nu ska vara moderna och med det alltså miljöanpassade och med långsiktighet i både material och arkitektur. Och detta kan vara en av anledningarna till att åsikterna går isär kring frågan om bygget av Västlänken i Göteborg. 

För er som missat debatten: Västlänken är en sex kilometer lång tunnel som ska byggas, för pendeltåg i Göteborg. Bygget kommer att kosta minst 20 miljarder kronor och betalas av staten genom bland annat trängselskatt. Det är beräknat att tunneln ska vara klar 2026. 

Men nu har det alltså dykt upp ännu fler åsikter och motgångar för bygget. Det är moderatmedlemmar som vägrar att ge sig. De vill stopa bygget och utreda om det finns några alternativ. Detta är någonting man har skrivit om i en artikel från Göteborgs Posten där de pratat med Jonas Ransgård, gruppledare i kommunfullmäktige. Ransgård vill att bygget ska genomföras och känner såklart en viss oro kring en eventuell utredning. Tidningen har även pratat med Mats Brodefors som är ordförande i Askimsmoderaterna (de som vill att bygget ska stoppas) och han berättar för tidningen att förslaget om att återigen stoppa bygget kommer från en medlem som funnits i partiet mycket länge. Så här säger han till tidningen:

– Man märker att det finns en ganska stor opinion mot Västlänken i Askim, bland annat på motioner och frågor kopplade till Västlänken och folkomröstningen.


Hur det blir med bygget återstår att se. Som det ser ut just nu kommer det, trots önskemål, att fortsätta. Det har lagts ned många ingenjörstimmar och andra planer som redan har gjorts varpå det låter nära på orelaistiskt att se Askimmoderaterna få igenom sitt förslag om att omvärdera frågan om bygget.